Едно от големите предимства на груповата психотерапия е, че човек работи за себе си в групов формат като насочва вниманието навътре към Аз – а си (изследва начините си на взаимодействие с другите, може да научи повече за своите семейни модели, да развие умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти) и едновременно с това има възможност да се докосне до житейския опит на другите членове на групата по конкретни теми, в една защитена среда, без оценки и квалификации.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *