Индивидуална работа

Индивидуална работа

Твърде е възможно, особено в днешния, предявяващ толкова изисквания към индивида свят, личността да осъзнае, че вървейки по пътя си, някоя от нишките, свързващи я с нейните приоритети, мечти, значими хора, желания и цели, е силно изтънена или вече скъсана. Причините за подобни последствия могат да бъдат най – различни – заболяване, смърт на любим човек, житейски промени, кризи на идентичността. Шокът, тревожността и отчаянието от подобно откритие оказват мощно влияние върху нормалното функциониране на личността в ежедневието. За да се справят с напрежението, някои хора включват различни защитни, заместващи механизми, но това не е работа върху причините, довели до разстроените връзки в живота на личността. Защитните механизми служат единствено за намаляване на напрежението, предизвикано/ генерирано от разрива между представите на личността и реалното й битие.

Психотерапевтичният кабинет е защитено пространство, където личността има възможност да се обърне навътре към себе си, да поеме отговорност за случващото се в живота й и да го изследва заедно с терапевта.  Целта е да изгради по един различен начин скъсаните или изтънени връзки с важните хора и неща, така че да живее по – пълноценно и удовлетворяващо в реалността.