Консултиране и терапия на двойки

Консултиране и терапия на двойки

Способността да се създават и да се поддържат важни и удовлетворяващи и двете страни връзки води до усещане за балансиран и удовлетворителен живот. Изследвания показват, че връзките, партньорствата и бракът могат да са нашия най – голям източник на любов, подкрепа и щастие. Много връзки започват силно, по – късно с нарастване на предизвикателствата и без необходимите умения, нужни за преодоляване на трудните времена, връзките започват да се разпадат. Може да се стигне до емоционално отдалечаване (дистанциране) и негативни чувства, презрение, конфликти, които ескалират и  водят до невъзможност за повторно свързване и поправяне на възникналите пропуквания в двойката. В този момент връзката може да се превърне в източник на болка и напрежение вместо да носи комфорт, усещане за взаимна грижа и емоционална подкрепа. Партньорите в много двойки имат усещане за себе си, че са насъбрали  много потиснат гняв към другия. Това, което произтича и би могло да бъде оприличено на почти постоянен танц в двойката, е обикновено опит на всеки от партньорите  да се избегне тази ранна семейна динамика. Този т. нар. танц е предимно несъзнаван, но оказва вредни последици върху връзката.

Динамиката на отношенията в двойката много наподобява танц в двойка. В психотерапевтичната работа, свързана с отношенията между партньорите има възможност да се включи танцова терапия като мощно изразно средство и инструмент за повлияване.