Често се търси консултация с психолог поради затруднения с дете в семейството. Не бива да забравяме, че детето не живее само, обикновено е в семейна среда. Важно е да се разгледат взаимодействията между членовете в семейството. Системата семейство изгражда свои механизми на функциониране, така че да поддържа относителна стабилност. За да разберем събитията от личната история на детето е желателно да погледнем семейната история и да се опитаме да разберем как симптомите, които то проявява обслужват всеки един от членовете на системата. Още една, много основателна причина да се изследва семейната система е, за да се проучи нейният потенциал като ресурс за подкрепа и подпомагане на този член, който се нуждае от такава.

Консултиране на семейства