За професионалисти

Групата за личен опит е първа и необходима стъпка за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да продължат обучението си в избрана психотерапевтична модалност според стандартите на Българска Асоциация по психотерапия.
Участниците в група за собствен опит имат възможност да придобият едно по – диференцирано познание за себе си както и да разпознават кога преминават професионалната граница, ангажирайки се твърде емоционално.
Собственият опит се придобива в рамките на 250 академични часа чрез психодраматична работа за период 1 календарна година.

Супервизор на групата е Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт, психодрама-обучител и съпредседател на ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”.
На успешно завършилите се издава международно признат сертификат от ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”, член на FEPTO – Европейската Федерация по Психодрама и се осигурява възможност за продължаване в следващо обучително ниво.