Организационно консултиране и човешки ресурси

Организацията много наподобява семейството по структура и функциониране. И тук, подобно на семейната система, има смисъл да се разгледат процесите на взаимодействие (както между отделните членове, така и между отделните структурни единици), да се идентифицират „симптомите“ и трудностите в конкретния момент от житейския цикъл на организацията. Важно е да се изследва как частите на цялото, системата, се променят взаимосвързано една с друга като поддържат равновесие по пътя на механизма „грешка – активация“.

Ако сте собственик на организация или управлявате такава, бихме могли да изследваме заедно поставените от Вас въпроси и да изградим стратегия за подобряване на нейното функциониране.