Човешкото същество е преди всичко говорещо същество. Езикът, който използва, изразява неутолимото му желание за среща и общуване с другия – независимо дали е подобен или различен от него. С особено голяма сила това се отнася за детето, чието любопитство за опознаване на света го тласка към другия.
Много често, за съжаление, в нашия свят на възрастни, детето рискува да не бъде чуто или да бъде подтикнато към носещо тревога и изместващо истината мълчание. Тогава, то може да изработи симптом в опит да се справи с тревогата и подмяната на истината. Детето има нужда да говори с някой различен от членовете на семейството му; някой, който няма да се притеснява да позволи на детето да говори за истината, така нужна му да се структурира.

Работа с деца и юноши