Десислава Радева

Десислава Радева

За мен

От малка исках да стана лекар, хирург, като баща си. Един от ранните ми детски спомени е как на около 6 години влизах в операционната зала и гледах как баща ми оперира, когато беше възможно. Години по – късно, когато дойде момента да избирам професионалната посока, баща ми ми каза, че за жена ще е особено трудно да съвместява професията на хирург и семейство. Послушах го, но не напълно! Така дойде решението да се насоча да уча Психология, а в последствие и Психотерапия. Сега ролята ми е да се грижа за психичното здраве на клиентите си.

Казвам се Десислава Радева и съм завършила бакалавърска програма по „Психология“ и магистърска програма по „Клинична психология“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. По – късно имах възможност да специализирам в Университетска болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – гр. София за придобиване на правоспособност за работа с проективни методики.

Отново под влияние на интереса към медицина, се насочих към психосоматика и по – конкретно работа с онкологично болни пациенти и техните семейства. Така, започнах работа през 2002 г. на длъжност Клиничен психолог в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Бургас“. Продължавайки да изследвам нагласите на пациентите при съобщаване на подобна диагноза, придружавайки ги през дългото лечение на болестта и все още твърде оскъдните материали по темата въобще в обществото ни, през 2006 г. се включих в обучение за работа с пациенти с онкологични заболявания и пациенти в терминален стадий в „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ – София.
Съвсем естествено дойде и следващия период – 2007 – 2013 г., свързан с психотерапевтичното ми обучение в Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, от където придобих диплома и квалификация Психотерапевт.

Практиката ми като психотерапевт започна с разкриване на кабинет в ДКЦ „Св. Георги Победоносец“. През годините имах възможност да се занимавам също с организационна психология и консултиране, управление на човешки ресурси основно в международни организации. Последните години освен с възрастни, работя и с деца, подрастващи и техните семейства. Понастоящем съм лектор към Училище за бъдещи родители „9 месеца“ в гр. Бургас.

През последната година сформирам групи за психотерапия, като алтернатива на индивидуалната терапия, а така също и групи за личен опит през метода психодрама за професионалисти в областта на помагащите професии, като задължителна първа стъпка от обучението за придобиване на професионална квалификация психотерапевт.