Поверителност

Правото на неприкосновеност е основно човешко право.

Запазването на конфиденциалността на информацията, станала известна на психотерапевта по време на психологическата консултация или терапевтичната сесия е регламентирано както от професионалните стандарти, регулиращи професията, така и от органите, установяващи контрол върху дейността му в лицето на професионални асоциации и държавни институции. От правна и морална гледна точка пациентите имат неотменимото право да се предотвратява разкриването на информация, споделена при описаните по – горе обстоятелства, без тяхното изрично съгласие.

Информацията, станала достояние на терапевта в процеса на работата му касае както съдържанието на споделеното, така и поверителността на контакта с психолога. Разкриването на самоличността на пациентите на неоторизирани лица се счита за нарушение на контактната поверителност.

Важно е също да се отбележи, че въпреки сериозните усилия на психолозите да запазят професионалната тайна около личността на пациентите си, нерядко законите и институциите не проявяват нужното разбиране по отношение на необходимостта връзката психолог – пациент да остане поверителна и доверителна.