image

Индивидуално консултиране и психотерапия

Има една по-висша ценност от справянето с конкретния проблем. Тя е свободата от илюзорните представи, възприятия и ограничения на ума. Често не осъзнаваме, че сме изградили защитни и заместващи механизми, които целят единствено намаляване на напрежението, генерирано от разрива между представите на личността и реалното й битие.


С какво работим?

Осъзната нужда от промяна; Желание за личностно развитие; Справяне с трудности; Преодоляване на травма или загуба; Изграждане на здрава и реалистична самооценка; Справяне със страхове; Търсене на отговори за самия себе си.

Какво решава?

Услугата е подходяща за вас, ако сте изправени пред вътрешни или междуличностни предизвикателства; въпроси, свързани с мотивацията и смисъла на живота; реалности, произтичащи от възприятията и отношенията; и опитности, предизвикани от разминаване между желания, представи и реалност.


Какво целим?

Преодолявайки срама от признаването на проблема и усещането си за безизходица, се свързваме със себе си, с вътрешния ресурс в търсене на спокойствие и мир. Процесът ни води към идентификация на приоритетите, към творчество и трансформация на спирачките и към усещането, че личността започва да живее по-пълноценно и удовлетворяващо в реалността.


Какво представлява?

Кабинетът е място за среща със себе си. Едно пътешествие във вашата посока заедно с психолога – с вашето темпо, идеи, осъзнавания и уникалните, работещи за вас решения.
Ако усещаш, че в рутината губиш своята посока, поспри, за да се огледаш. Пътят към щастието тръгва отвътре и за да го извървиш хармонично ти е нужен вътрешен компас и здрави стъпки по земята.

Всички срещаме препятствия. Важно е какво правим с тях.