За агресията … Част 2

Двумесечно бебе се буди в малките часове на нощта и се разплаква. Майка му пристига при него и през следващия половин час бебето кротко суче в ръцете й, а тя го гледа с любов и нежно му говори, дори и посред нощ. Бебето постепенно се унася и...

Read more