image

Десислава Радева

В живота на човека винаги идва момент, в който спира и се оглежда – кой съм, истински ли съм, моите ценности и идеи ли живея или нечии чужди, как да продължа?

Клиничен психолог с допълнителна квалификация Психотерапевт
Практикуващ психолог от 2002 г.
Работя с възрастни, младежи, деца, двойки, психосоматични заболявания, групи за личен опит
Основател на Ателиета по Психодрама
Цел: Откриване на вътрешен ресурс и индивидуални решения
Ценност: Автентичност и свобода да бъдеш себе си


image

Този сайт е създаден по проект BG05M9OP001-1.054-0178-C01 "Разработване на стратегия за конкурентно позициониране и устойчиво развитие на кабинет за психологично консултиране и психотерапия с възрастни лица, деца и групи в град Бургас", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси", процедура "Подкрепа за устойчив бизнес".

Услуги

image

Ателие по психодрама

Има една по-висша ценност от справянето с конкретния проблем. Тя е свободата от илюзорните представи, възприятия и ограничения на ума.

Често не осъзнаваме, че сме изградили защитни и заместващи механизми, които целят единствено намаляване на напрежението, генерирано от разрива между представите на личността и реалното й битие.

image

Консултиране на двойки

Способността да се създават и да се поддържат удовлетворяващи и двамата партньори връзки води до усещане за балансиран и пълноценен живот. Изследвания показват, че партньорствата и бракът могат да са нашия най-голям източник на любов, подкрепа и щастие.

Много връзки започват силно, по-късно с нарастване на предизвикателствата и без необходимите умения, нужни за преодоляване на трудните времена, връзките претърпяват кризи и нерядко се разпадат.

image

Работа с деца и младежи

Психичното здраве на децата и младежите е важно за формирането на личността. Всеки един етап от порастването е свързан със специфични потребности на индивида и го изправя пред конкретни социални изисквания, чиято роля е да доведат до определено ниво на психологическа зрялост.

Работата с деца и младежи развива социалните им умения, емоционалната интелигентност, отработва трудности и страхове, формира идентичност и увереност и е път към изграждането на здрави и доверителни връзки.

image

Групи за личен опит

Психодрамата е парадигма с изключително широко поле на приложение. Учи ни да не се плашим от момента, когато поглеждаме и се вслушваме в себе си, при това пред погледа на други хора. Това очакваме от нашите клиенти. Отстрани могат да се видят неща, които на нас ни убягват. Важно е да се научим да вникваме в преживяванията на хората и да улавяме причините, които са ги формирали и предопределят изборите в живота. Не е възможно всеки да преживее всичко, но е възможно да се учим от опита на другите.

Моето пространство

Работата с квалифициран психолог в конфиденциална среда ви осигурява спокойствието да изследвате вътрешния си свят и да сте сигурни, че откривате истински, работещи за вас решения.