Онлайн консултиране

Последната година и половина се оказа голямо предизвикателство в нашия живот. Случващото се ни показа, че е важно да бъдем гъвкави и да се научим да се адаптираме адекватно към променящите се условия. Тези промени не подминаха и грижата за психичното ни здраве. Предвид тенденцията за глобализация на света, изискванията за спазване на мерки за опазване на живота и здравето ни, индивидуалните потребности и предпочитания на клиентите, имаме възможност да работим онлайн, от разстояние. Консултациите във виртуална среда отговарят на същите изисквания както и тези, провеждани в кабинета по психология – изграждане на доверителна връзка и пълна конфиденциалност на споделената лична история.Онлайн консултацията предоставя възможност да се работи своевременно и дистанционно в комфорта на дома. Защото независимо къде сме и с какво време разполагаме, стремежът към развитие винаги ще ни тласка да излезем отвъд ограниченията на ума, за да развием потенциала, заложен в нас.

Продължавай да изследваш личността си, за да държиш вярната за теб посока.