Групова терапия

Едно от големите предимства на груповата психотерапия е, че човек работи за себе си в групов формат. Така насочва вниманието навътре към Аз-а си и едновременно с това има възможност да се докосне до житейския опит на другите членове на групата по конкретни теми. Това се случва в защитена среда, без оценки и квалификации.


С какво работим?

Осъзната нужда от промяна; Желание за личностно развитие; Справяне с трудности; Преодоляване на травма, загуба или раздяла; Изграждане на здрава и реалистична самооценка; Справяне със страхове; Търсене на отговори за самия себе си.

Какво решава?

Всички вътрешни или междуличностни конфликти и предизвикателства, трудности и периоди от живота, които могат да се работят през индивидуалното консултиране и терапия, намират своето пространство и тук. Допълнително предимство е, че може да се наблюдава как личността функционира в група и как се свързва с други хора.


Какво целим?

Човешките трудности са сходни. В групата откриваме техните нюанси, докосваме се до различни преживявания и черпим от споделения житейски опит.

Този формат предоставя на личността възможност да усети и осмисли преживявания без дори да е попадала в такава конкретна ситуация в живота си.

Ставайки част от затворена група ние се учим да зачитаме собствените граници, и тези на другия, да преодоляваме чувства като срам, страх и уязвимост, да се разкриваме и да изграждаме доверителни връзки с хората, да можем да слушаме другите. Оказвайки подкрепа, докосваме силата в себе си. Това е споделено пътешествие към промяна, развитие и преоткриване.


Какво представлява?

В групата вниманието отново е към Аз-а. Човек изследва начините си на взаимодействие с другите, може да научи повече за своите семейни модели, да развие умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти. Да се слееш и да се разграничиш от другите отново е път към автентичността. Посоката в групата може да е споделена, но решенията за личността винаги са лични и индивидуални.

Групите са затворени – по време на житейския цикъл на групата не се допускат нови хора. Въвеждат се правила, които се спазват от всички участници. Работи се дългосрочно, така че да се създадат необходимите предпоставки за изграждане на доверителна среда, в която участниците се чувстват спокойни да споделят.
Преодолей срама да се разкриеш и се изправи пред страха да бъдеш уязвим. Оглеждаме се в очите на другите, споделяме опит и черпим мъдрост един от друг. Защото когато минаваме през трудностите споделено, страхът и срамът отслабват. Тогава реалността приема различен облик, а ние откриваме ново по-дълбоко познание за себе си.

Груповата терапия е търсене на Аз-а сред другите, истинско свързване с хора, съпреживяване и учене чрез собствения и чуждия опит. В нея срещаш непознати, но е много вероятно в споделените преживявания да откриеш приятели. В групата признаваш слабост, за да откриеш сила, сливаш се с другите, за да изплуваш цял и свободен.