image

Консултиране и терапия на двойки

Способността да се създават и да се поддържат удовлетворяващи и двамата партньори връзки води до усещане за балансиран и пълноценен живот. Изследвания показват, че партньорствата и бракът могат да са нашия най-голям източник на любов, подкрепа и щастие. Много връзки започват силно, по-късно с нарастване на предизвикателствата и без необходимите умения, нужни за преодоляване на трудните времена, връзките претърпяват кризи и нерядко се разпадат.

Психотерапията разглежда взаимодействието между партньорите в двойката, което много наподобява танц. Танцът е израз на доверие, отпускане и красота. За това усещане копнеят душите ни, но за него е нужно всеки да участва, да се учи и да се грижи съзнателно.

Всяка двойка танцува своя уникален танц. В него има баланс и красота, личност и цяло. В този ритъм няма място за шаблонни стъпки, чужди изисквания или готови рамки.

С какво работим?

Двойки с емоционално отдалечаване и/или конфликтни отношения; Усещания за дисхармония в партньорството; Желание за изграждане на пълноценна връзка


Какво решава?

Услугата е подходяща за вас, ако търсите пътища за повторно свързване; справяне с конфликтни допирни точки, предизвикващи негативни чувства; интелигентна раздяла и поемане по собствен път; освобождаване от усещане за болка, напрежение, подтиснат гняв и неудовлетворение; преодоляване на чувството за провал в партньорството, което се отразява на всички сфери от живота; изясняване на приоритети, нужди и желания; подобряване на общуването.


Какво целим?

Преосмисляне и равносметка на взаимоотношенията в двойката; преоценка на приоритетите – лични и общи, в рамките на двойката; сверяване на посоките и проправяне на общ път, където това е възможно.


Какво представлява?

Дори най-хармоничната и извисяваща връзка изисква подхранване, отглеждане и грижа. Така е с всяко нещо, което има значение за нас. С помощта на терапевт изследвате смисъла на „сродната душа“ за вас и заедно търсим съзвучието в най-изначалното партньорство в живота.

По ваше желание можем да разгледаме динамиката на отношенията ви като включим и танцова терапия. Това не е задължителна стъпка в терапевтичния процес, но е мощно изразно средство и инструмент за повлияване. Без думи и споделяния, тя дава още един, по-различен поглед и разкрива възможности за алтернативни решения.
Ако връзката с партньора е значима и определяща част от живота ви; ако искате да работите за изграждането на отношения, основани на любов, емоционална подкрепа и удовлетворение – имате възможност да изследвате и надграждате, да анализирате и избирате посока, за да възстановите смисъла и стабилността в живота си.

Важно е базовата потребност от свързване с друг човек да бъде хармонизирана, защото отражението ѝ засяга всички сфери от живота. Затова заедно градим пространство, в което да се чувствате част от нещо по-голямо от всеки един от вас, споделени.