Групи за младежи

Често до юношеската си възраст живеем с усещането, че правим нещата по начин, който другите очакват и изискват от нас. Навлизайки в нея, копнеем да заявим себе си.

Искаме да покажем не само, че сме готови за света на възрастните, но и да надминем родителите си в личното си израстване; при това с тяхното пълно одобрение, осъзнавайки, че те проектират в нас надеждата за по-добро, което те не са успели да осъществят.

С какво работим?

Взаимоотношения с родителите и авторитетите; отношения с връстници; изграждане на идентичност; на чувство за принадлежност; психичният „отпечатък“ на нещата, които се случват в живота ни за първи път през този период.


Какво решава?

Основната цел е да доведе до хармонизиране между представите, очакванията, ценностите и житейския опит на младия човек, изградени досега. Това е период на преразглеждането им – някои ще бъдат приети, други отхвърлени, за да може младежът да формира личността си, собствената си идентичност и да я отстоява в реалния живот.


Какво целим?

Групата е мястото, където ще се обсъждат различни теми, които вълнуват вас, младите хора. Ще се отваря пространство за споделяне и по теми „табу“ – такива, които е трудно да бъдат говорени вътре в семейството по различни причини. Да не говориш за нещо, не означава, че то не съществува – въпросите, мислите са там и търсят отговори.


Какво представлява?

Групите ще бъдат затворени – това означава, че стартовият брой 6-8 участници се запазва непроменен до края. Работи се в продължение на 12 седмици. Груповите срещи се провеждат веднъж седмично, в кабинета по психология, с времетраене 90 минути.

Работи се през метода Психодрама като разглеждаме актуални за участниците теми през различни роли и се учим да слушаме, да се изразяваме свободно пред другите, да се отпускаме и да оставаме верни на себе си въпреки външните влияния. В среда на доверие и подкрепа се раждат приятелства и красиви преживявания, които остават в нас завинаги.
Светът е изключително интересно място. Предлага много възможности за трупане на житейски опит и учене – някои от тях са ефективни и ни помагат, докато други не работят и не ни служат като средство да се справим и продължим. Често се лутаме между противоположностите на едно състояние, докато осъзнаем кои сме, докато изведем своя зрял образ. Това понякога е по-лесно когато виждаме с очите си доказателството, че не сме единствени в този път и че има хора/специалисти, техники и умения, които ни помагат да се научим да вървим уверено напред сами.