Групи за личен опит

Тази стъпка е задължителна съгласно стандартите за придобиване на квалификация Психотерапевт. Изискването за придобиването й върви с избора от кого да почерпиш опит; както и с работа върху личната житейска история преди да се докоснем до света на клиентите ни. Затова е важно да я използваме за надграждане и личностно развитие, а не просто като условие за получаване на документ.

Предлагам ви да погледнете практиката през терапевтичния подход Психодрама и през личния си път и преживявания за един по- задълбочен поглед и разбиране на собствената личност.

Психодрамата е парадигма с изключително широко поле на приложение. Учи ни да не се плашим от момента, когато поглеждаме и се вслушваме в себе си, при това пред погледа на други хора. Това очакваме от нашите клиенти. Отстрани могат да се видят неща, които на нас ни убягват. Важно е да се научим да вникваме в преживяванията на хората и да улавяме причините, които са ги формирали и предопределят изборите в живота. Не е възможно всеки да преживее всичко, но е възможно да се учим от опита на другите.


С какво работим?

Групата е подходяща за студенти и професионалисти от помагащите професии – психолози, социални работници, педагози, медицински сестри, лекари; както и всеки, който би желал да изследва своя вътрешен свят основно със средствата на психодрамата; в допълнение се използват техники от арттерапията и системния подход.


Какво решава?

Услугата дава възможност да се надникне в „неизследваните“ територии на емоционалния живот – самооценка, чувство за лична ефективност, вътрешни и междуличностни конфликти, проблемни модели на поведение и взаимоотношения, и начините да бъдат разбирани и трансформирани на едно по-дълбоко ниво.


Какво целим?

Личностно израстване – осъзнаване на трудности и собствени модели на поведение едновременно през своята гледна точка и през „погледа“ на групата; разширяване на ролевия репертоар, спонтанността и креативността в различни ситуации.


Какво представлява?

Тази терапевтична парадигма осигурява основа за професионално развитие, повече устойчивост при среща с трудни житейски истории и по - аналитично разбиране на собствени такива.
Ако желаете да повишите професионалната си квалификация и да разберете какво ви движи в определени ситуации, групата за личен опит през метода психодрама е практическото обучение, където може да поставите за разглеждане ваши въпроси и преживявания, „да влезете в обувките“ на някой друг, да преживеете едно и също нещо, но от различна позиция, да почерпите чужд личен опит и различни стратегии за справяне. Този опит надгражда вашето личностно развитие и ви дава психическа устойчивост, защото постигането на повече яснота и разбиране на собствените психични механизми и поведенчески стратегии ни прави по-устойчиви и емпатични при срещата с трудните преживявания на този срещу нас. Затова преодолейте мнителността, страхът от уязвимост и срама, за да опознаете по-добре себе си и да се чувствате много по - разбиращи и откликващи в професионалните си срещи с клиентите и пациентите.