Групова работа с деца

Представлява програма за тренинг в социални и междуличностни умения за децата през метода Психодрама. Този терапевтичен подход използва широко способностите за спонтанност и креативност на индивида, независимо дали е възрастен или дете. Благодарение на него децата практикуват различни роли в игрите чрез тяхната размяна (майка, баща, учител, лекар, баба, дядо, полицай и т.н.) като своеобразна подготовка за реалния живот. Това им позволява да откриват света и да съпреживяват позицията и гледната точка на друг човек; да експериментират с нови и различни поведения.

С какво работим?

Деца и техните родители; общуване между връстници; взаимоотношения деца – авторитети; поведенчески и емоционални нарушения при детето; трудности в училищна среда.


Какво решава?

Адаптирайки психодраматичния подход за нуждите и спецификата при работата с деца, през игрови начини им се дава възможност да изпробват различни видове поведение. Могат да имитират и опитват различни емоционални състояния, да влизат в света на възрастните, както и да заменят неработещите си начини и стратегии във взаимоотношенията с други такива, което ги учи, че има повече от един начин за разрешаване на конкретна ситуация. Тези техники им дават възможност да се поставят на мястото на другия и реално да преживеят и усетят чувствата му, което им помага да развиват емоционалната си интелигентност и социални умения.


Какво целим?

Разширяване на ролевия репертоар на децата, подобряване на самооценката; научаване на детето да пази собствените си граници и да уважава тези на другите; да разбере, че фрустрацията е част от живота; развиване на социална компетентност – намаляване на чувството на безпомощност в конфликтна ситуация, разглеждане на възможностите за спокойно преговаряне за разрешаване на конфликт, повишаване на самоувереността в общуването; развитие на емпатия.


Какво представлява?

Групите се сформират в две възрастови категории: 5 – 7 години и 8 – 12 години като се съобразява нивото на реалното когнитивно функциониране на детето. Продължителността на тренинга е 12 седмици. Груповите срещи се провеждат веднъж седмично в кабинета по психология, с продължителност 90 минути. Провеждат се и 2 групови сесии с родителите на децата, които са включени в групата.
За родителите, които смятат, че е ценно детето им да формира социални умения и емоционална интелигентност, така важни във взаимоотношенията ни през целия живот. Решавайки да включат детето си в такава група, предоставят възможност то да учи и навлиза в реалния живот по един по-различен начин, без принуда, злепоставяне и унижение от родители и авторитети. По този начин признават правото му да открива и проявява себе си като се запазва достойнството му и неговата история.