image

Консултиране и терапия на деца

Основната нужда на децата е да бъдат обичани, да се чувстват желани, приети и ценни – първо от родителите си, след това от другите значими хора в живота им. Те не знаят как да се справят с чувството на отхвърляне, особено в ранна възраст, и това ги обърква. Макар и малки, те срещат същите вътрешни и междуличностни конфликти, с които се борят, за да изградят собствената си цялост и пълноценност. Големите често говорим за „израстване“ на проблема, но без признаване и възможност за работа с психичния свят на детето, той оставя отпечатък у него завинаги. Ролята на родителите е да присъстват в детските преживявания, да участват в тях, да познават света на детето си. Причината за това е една – тяхното желание детето да расте и да се формира като уверена и стабилна личност, която посреща предизвикателствата с готовност за откриване на решения, а не потребност да бяга от тях.

С какво работим?

Деца и техните семейства; Отношения родител – дете; Взаимоотношения между децата в едно семейство; Общуване между връстници; Отношения деца – авторитети; Преживени травми, раздели, загуби, осиновяване.

Услугата е насочена към деца, но често за повлияване поведението или симптомите на детето е необходимо да се работи и с родителите.


Какво решава?

В процеса на работа се разглежда проблемът, взаимоотношенията, чувствата. Подходяща е при желание за подобряване на общуването с детето, повлияване на семейната динамика, преодоляване на конфликтни отношения в или извън семейството, преодоляване на загуби, раздели, травмиращи преживявания. Важна стъпка е при осиновяване, защото това е тема, която влече травми и трудни отношения. Работи се с детската представа и усещане за приемане и отхвърляне, чувството за принадлежност, приемане и себестойност.


Какво целим?

Заедно с родителя да помогнем на детето да се справи с конкретна трудност. Срещата в кабинета е възможност родител – дете да изградят и да се научат как да поддържат здрави и доверителни отношения.


Какво представлява?

Пространство на доверие, в което предразполагаме детето да се отпусне и споделя, за да се освободи от напрежението, което изпитва. Понякога, поради различни причини, за детето е трудно и дори невъзможно, да сподели с родител какво владее мислите му. Кабинетът е място, в което осъзнатият родител иска да се развива и учи, за да бъде отговорен, участващ активно и подкрепящ в живота на детето си. Тук всеки може да си позволи да признае и изрази своите трудности и страхове, за да изгради своята идентичност и свързаност с близките и околните. По този начин заедно изграждате основата за удовлетворителни отношения в семейството и помагате на детето си за изграждане на такива по-нататък в живота му.

Услугата може да се извършва индивидуално и в група. В груповата работа с деца се използва методът Психодрама, който помага на децата да влизат в различни роли; да усещат „какво е да вляза в обувките на някой друг“ и обогатява репертоара им от социални роли.
За родителите, които се вслушват в думите на децата си и забелязват промените в тях, кабинетът е защитено пространство, в което детето може да изрази себе си чрез игра, така че да преработи своите трудности и симптоми. В този процес се изграждат здрави и доверителни отношения, защото когато се даде възможност на детето да говори, то се чувства прието, разбрано и обичано. Посрещнете трудностите заедно и бъдете уверени, че правите стъпка към по-пълноценно свързване с детето си.