Какво е Психодрама?

Нейният създател, д – р Джейкъб Леви Морено я описва като „научно изследване на истината чрез драматичен метод“. Психодрамата възниква в началото на 20-и век като метод за групова психотерапия. Той разглежда ролите в живота на човека – индивидуалните и наложените от обществото – и обвързва благополучието с успешното им управление. Подпомага личността да си представи и изиграе даден проблем вместо това само да говори за него. Методът води към себепознание чрез събуждане на спонтанността и творчеството в отношенията. Взаимства от театъра възможността като на сцена да се представят житейски ситуации и вътрешни преживявания, в които членовете на групата заемат роли, играят, творят реалности и наблюдават богатството на възможностите, които се разкриват пред тях. Елементите от детската игра отключват спонтанността. В нея няма сценарий и очаквания. Има свобода за изразяване, за експериментиране и учене чрез опита.

Много от най – работещите подходи в съвременната психотерапия и обучение произхождат от метода психодрама. Той е ефективен, защото помага на човек да се потопи в преживяването, да опознае себе си, да слуша околните, да се види през очите на другите, за да открие нови възможности и решения.
В Ателие по Психодрама прилагам метода при работа с групи за деца, младежи, възрастни, за взаимопомощ, за личностно развитие, при психосоматични заболявания и с групи за личен опит за професионалисти.

Групи за личен опит за професионалисти с цел придобиване на професионална квалификация Психотерапевт;
Детски групи за развиване на емоционална интелигентност и социални умения у децата;
Групи за младежи, в които разиграваме актуални теми и житейски ситуации с цел себепознание и личностно израстване;
Групи за възрастни за преодоляване на вътрешни и междуличностни конфликти, трудности и блокиращи емоции за преоткриване на автентичността и личната посока за развитие
Групи за взаимопомощ за хора с психосоматични заболявания като мултиплена склероза, онкологични заболявания и др.

Групите са затворени и се подчиняват на общи правила, които гарантират конфиденциалност и доверие в работата с личните ни преживявания. Работата с квалифициран психолог ви осигурява възможността да откривате истински, работещи за вас решения без да се опитвате да се вписвате в чужди шаблонни такива.

Открийте пространството на Ателиетата по Психодрама!