image

Консултиране и терапия на юноши

Юношеството е много важен етап в психосоциалното развитие на човека. Вече не дете, но все още не и възрастен, юношата е изправен пред различни социални изисквания и нови роли. Този междинен период носи напрежение и поради двата основни процеса, които текат – носталгията от раздялата със света на детето и предизвикателството към света на възрастните. И в тези противоречиви чувства, преживявания и вътрешни конфликти, основната задача на юношата е да се постарае да събере наедно всички налични знания за себе си и да интегрира тези образи на Аз-а в личното чувство за идентичност. Кой съм аз? Къде отивам? Това представлява осъзнаване че е индивид, със своя история – минало, което наследява и с бъдеще, което зависи от него самия и дава ход на личния му път.

С какво работим?

Юноши и техните семейства; Отношения родител – дете; Отношения между връстници и подрастващи на различни възрасти; Сблъсък с авторитети; Проблеми, свързани с идентичността; Преживени травми, раздели, загуби, осиновяване; Кризи през периода.

Услугата е насочена към юноши, но понякога за повлияване поведението или симптомите на подрастващия е необходимо да се работи и с родителите.


Какво решава?

В процеса на работа се разглежда проблемът, взаимоотношенията, чувствата; изследват се ценностната система и мирогледът. Подходяща е при желание за подобряване на общуването в семейството, преодоляване на конфликтни отношения в семейството, в училище и в приятелския кръг, преодоляване на загуби, раздели, травмиращи преживявания, зависимости и влияния. Важна стъпка е при осиновяване, защото това е тема, която влече травми и трудни отношения. Работи се с усещането за обич и отхвърляне, чувството за идентичност, себестойност, приемане и принадлежност.


Какво целим?

По-плавно преминаване през този деликатен, често труден и дори понякога болезнен период от живота на юношата. Подкрепа в желанието му да утвърждава себе си, да мисли самостоятелно и да гради идентичността си. Срещата в кабинета е възможност за подобряване или възстановяване на диалога между родител и дете. Възможност е един подрастващ човек да подреди приоритетите си, да работи върху желанието си да бъде признат извън семейното обкръжение, да се утвърди като възрастен.


Какво представлява?

Пространство на доверие, подкрепа и разбиране за младия човек. Тук свободно може да сподели страховете си, предизвикателствата, които поема при всички неща, случващи се за първи път през този период; усложненията, с които се сблъсква размивайки се сред групата връстници. Разглеждаме как изглежда светът през очите на юношата. В това защитено място, младият човек изследва как неговият образ за себе си среща външното му проявление. Обратната връзка от междуличностното общуване е източник на ценна информация. Процесът на съзряване е период за изграждане на чувство на индивидуалност и увереност в себе си.

Съвместната работа с родителите спомага да се изведат неефективни модели и схващания преработката, на които може да доведе до възстановяване на семейното равновесие. Услугата може да се извършва индивидуално и в група. Груповият психотерапевтичен подход към младежите се обединява около конкретни теми и включва методики, в които участниците взаимно се въвличат, изразяват собствена позиция и опит, и се подкрепят. Отново се използва методът Психодрама.
За родителите, които забелязват промените в порасналите си деца и не са забравили предизвикателствата на юношеството, кабинетът е защитено пространство, в което младежът може да говори и да се изразява, така че да преработи своите трудности и симптоми. Създавайки възможност на детето си да говори пред терапевта, признавате неговото право да гради индивидуалност и да бъде придружавано в тези преживявания, в които на вас ви е трудно.